شهرداری ناحیه 1

شهرداری ناحیه 1 منطقه 2

 

شهردار ناحیه 1 :

علیرضا جعفری

 

رئیس اداره اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی :

رومینا فروهش فر

اداره اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی :

آقای میرسعید قاضی (آموزش و امور شورایاری)

خانم ابوالقاسمی ( امور بانوان)

خانم محبی (سلامت)

آقای قورچیان ( تربیت بدنی آقایان)

خانم جمالیان (تربیت بدنی بانوان)

آقای میرزایی (آموزش شهروندی و امور مدیریت محله)

 

آدرس شهرداری ناحیه 1 :

پل مدیریت -بلوار فرهنگ - کوی فرهنگ - شهرداری ناحیه 1، 7

تلفن: 5-88693634

+