برنامه های پردیس سلامت


شنبه

مشاوره مامایی    ساعت 10 الی 12

بهداشت خانواده   ساعت 10 الی 12

اصول تغذیه و آشنایی با هرم غذایی ساعت 12 الی 14

برای مشاهده  برنامه ها ادامه مطالب را  کلیک نمایید


یکشنبه

مشاوره مامایی     ساعت 8 الی 12  و 14 الی 15

بهداشت زنان و تنظیم خانواده    ساعت 10 الی 12

دوشنبه

مشاوره روانشناسی   ساعت  8 الی 10 و 12 الی 16

کارگاه هوش هیجانی    ساعت 10 الی 12

مشاوره پزشکی         ساعت 13:30  الی 14

سه شنبه

مشاوره روانشناسی   ساعت   8 الی 10   و  12 الی 16

کارگاه مهارت های ارتباطی      ساعت 10 الی 12

کارگاه آموزش کمک های اولیه   ساعت 10 الی 12

چهارشنبه

مشاور تغذیه    ساعت  10  الی 12

کارگاه آموزشی طب سنتی و عسل درمانی   ساعت 10 الی 12

محله مدیریت ; ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٢۳