نمایشگاه جشنواره تسنیم

جشنواره تسنیم محله مدیریت با نمایش گذاشتن هنرهای دستی بانوان محله وارد مسابقه در سطح منطقه 2 شدند.


روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٤