بازدید از موزه هنرهای معاصر

 هنرمندان محله مدیریت ، کارگروه تخصصی فرهنگی و هنری برای روز پنجشنبه 90/10/22 ساعت 10 صبح جهت بازدید از موزه هنرهای معاصر هماهنگی های لازم را نموده و برای ثبت نام با سرگروه فرهنگی و هنری محله مدیریت تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠