برگزاری کلاس کمک های اولیه

پردیس سلامت محله مدیریت از تاریخ 90/11/26 کلاسهای کمک های اولیه را آغاز نمود.  پس از گذراندن کلاس های کمکهای اولیه توسط دانشجویان مدارک پایان دوره اعطا خواهد شد.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٦