بازدید از دستاوردهای دانشجویی دانشگاه تهران

اهالی محله مدیریت در مورخ 90/12/2 سه شنبه با شعار حمایت از دانشمندان ایرانی از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی دانشگاه تهران دیدن نمودند.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۳