بازدید از نمایشگاه گل و گیاه

محله مدیریت برای استقبال از بهار تور یکروزه به نمایشگاه گل وگیاه در مورخه چهارشنبه 90/12/17 ، 6صبح برگزار خواهد نمود.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٤