توزیع بروشور 1888

در طرح استقبال از بهار بروشورهای 1888 و فرهنگ آپارتمان نشینی که توسط دکتر پرتوی زاده نوشته شده بود، در بین مردم توزیع شد.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٠