بروشور اردیبهشت محله مدیریت

جهت اطلاع رسانی اهالی محله از فعالیت های صورت گرفته در اردیبهشت ماه بروشوری چاپ گردید و در محله مدیریت پخش گردید.


روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢