مدیر نمونه شمسه

  مهندس سید علی حسینی ، مدیر محله مدیریت به عنوان مـــدیر نمونه شمسه منطقه دو انتخاب گردید.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٦